info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 02:02
kontakt
atlasest

Komunikaty

10/01/23 09:01 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o złożeniu wniosku uzupełniającego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu narynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
09/12/22 09:06 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited
08/12/22 13:21  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia i wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki ATLAS ESTATES LIMITED z siedzibą w St. Peter Port (Guernsey)
24/11/22 15:28 ATLAS ESTATES LTD: Wyjaśnienie dotyczące raportów okresowych opublikowanych w dniu 24 listopada 2022
13:51 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:50 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/22 09:57  brak uprawnień Akcje Atlas Estates Limited 9 grudnia zostaną wycofane z obrotu na GPW
09:40 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie akcji Atlas Estates Limited z obrotuna rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15/11/22 11:54 ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 r.
10/11/22 15:09 ATLAS ESTATES LTD: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 listopada 2022 r.
06/10/22 16:04 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
22/09/22 13:29 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/22 15:07 ATLAS ESTATES LTD: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
25/07/22 20:28 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o złożeniu wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
24/06/22 17:40  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Atlas Estates