info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 19:02
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

30/05/23 10:28 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
29/05/23 14:28 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
25/05/23 10:52 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
22/05/23 07:03 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
15/05/23 10:05 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Rozpoczęcie realizacji obszaru zamówienia podlegającego koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
10/05/23 13:43 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2023 roku.
28/04/23 18:46 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
07:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A.
26/04/23 14:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
19/04/23 14:51 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalistycznych szczelnych kontenerów do transportu odpadów radioaktywnych.
14/04/23 10:18 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2022 rok.
13/04/23 19:44 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2022 rok.
04/04/23 09:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J.
28/03/23 16:11  brak uprawnień Zarząd ZBM Zremb-Chojnice zaoferował do objęcia 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela s. J
15:39 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J