info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 16:35
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

01/02/23 19:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
31/01/23 11:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
25/01/23 14:02 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
20/01/23 08:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
16/01/23 10:08 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
13/01/23 10:40 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
29/12/22 14:37 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenera.
16/12/22 11:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, akcji serii I oraz akcji serii I1.
15/12/22 19:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H, I oraz I1 spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ?ZREMB ? CHOJNICE? S.A.
07/12/22 12:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Ustanowienie hipoteki.
21/11/22 07:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
17/11/22 09:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
14/11/22 08:55 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za III kwartał 2022 roku.
10/11/22 14:20 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalistycznych kontenerów.
02/11/22 12:18 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.