info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 06:33
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

21/05/20 10:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"
19/05/20 08:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2020 roku.
08/05/20 17:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
28/04/20 17:16 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
23/04/20 21:55 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:52 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu rocznego
16/04/20 13:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za 2019 rok.
30/03/20 14:56 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
23/03/20 14:46 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wpływ epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej
10/03/20 14:49 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"
02/03/20 10:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"
24/02/20 14:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta
23/01/20 13:56 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.