info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 01:34
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

15/01/21 13:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
12/01/21 10:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
28/12/20 15:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR.
17/12/20 11:08 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zakończenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
11/12/20 15:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
09/12/20 09:20 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
08/12/20 12:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe oraz na elementy zabezpieczające stosowane na elektrowniach jądrowych.
23/11/20 07:19 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
18/11/20 10:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
17/11/20 14:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
16/11/20 16:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
09:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S. A. za III kwartał 2020 roku.
08/10/20 13:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
01/10/20 14:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.
23/09/20 20:24 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.