info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.17, godz. 17:56
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

15/10/21 17:23 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16:03 ZORTRAX Sp. z o.o.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/10/21 17:33 ZORTRAX S.A.: Powiadomienia o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną
01/10/21 15:40 CORELENS S.A.: Zawarcie umowy pomiędzy Zortrax S.A. a Europejską Agencją Kosmiczną
17/09/21 13:58  brak uprawnień ZORTRAX SA (23/2021) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta zmian w składzie Zarządu Spółki
07/09/21 12:35 CORELENS S.A.: Zawarcie umowy o współpracy Zortrax S.A. ze spółką zależną Zortrax Dental S.A.
17/08/21 16:19 CORELENS S.A.: Informacja o umowie Europejskiej Agencji Kosmicznej i Astronika sp. z o.o., której Zortrax S.A. jest podwykonawcą
13/08/21 17:10  brak uprawnień ZORTRAX SA (22/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Zortrax Spółka Akcyjna
29/07/21 16:11 CORELENS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 23 lipca 2021 r.
28/07/21 13:14  brak uprawnień ZORTRAX SA (21/2021) Informacje wymagane na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dot. członków organów Emitenta
23/07/21 16:17  brak uprawnień ZORTRAX SA (20/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej
16:13  brak uprawnień ZORTRAX SA (19/2021) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/07/21 18:47 CORELENS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.
08:05  brak uprawnień RusAT chce nabyć udziały w spółce Zortrax; wartość transakcji może wynieść ok. 65 mln USD
19/07/21 21:18 CORELENS S.A.: Podpisanie term sheet w zakresie planowanego nabycia akcji Zortrax S.A.