info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 13:59
kontakt
ZAMET

Komunikaty

11/07/19 12:49 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
27/06/19 21:08 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
20:47 ZAMET S.A.: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.
20:39 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
31/05/19 17:21 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
16:43 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
27/05/19 19:34 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/19 17:59 ZAMET S.A.: Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta.
29/04/19 22:56 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:55 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz raportu rocznego
30/01/19 15:34 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
11/12/18 10:58 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych.
05/12/18 16:24 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
19/11/18 21:15 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/18 17:05 ZAMET S.A.: Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.