info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 14:13
kontakt
ZAMET

Komunikaty

06/10/21 21:26 ZAMET S.A.: Informacja zawarciu umowy w branży offshore wind.
30/09/21 21:23 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 17:44  brak uprawnień ZAMET SA (1/2021) Zamet Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 14:20 ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.
30/06/21 18:40 ZAMET S.A.: Zawarcie istotnej umowy handlowej.
15:26 ZAMET S.A.: Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.
15:11 ZAMET S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
29/06/21 18:48  brak uprawnień WZ Zametu nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy
18:32 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.
18:29 ZAMET S.A.: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.
18:26 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
23/06/21 15:49 ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.
22/06/21 21:07 ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję.
10/06/21 06:58  brak uprawnień Quercus TFI chce, by Zamet wypłacił 0,08 zł dywidendy na akcję
09/06/21 22:06 ZAMET S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.