info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.09, godz. 14:28
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

19/12/22 14:00 XBS PRO-LOG S.A.: Uzupełnienie raportu z wykazem akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2022 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
12:35 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2022 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
12/12/22 15:53  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (12/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021/2022
15:48  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2022 roku
17/11/22 22:26 XBS PRO-LOG S.A.: Korekta ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2022 roku
22:19  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (10/2022) Korekta ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2022 roku
15/11/22 13:35 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2022 roku
13:01  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2022 roku
12:51  brak uprawnień XBS Pro-Log zamierza wypłacić 4,5 zł dywidendy na akcję
12:39 XBS PRO-LOG S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021/2022
09:49  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (8/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021/2022
10/11/22 08:24  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
09/11/22 17:24  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021/2022
12/08/22 14:17  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
02/08/22 15:14  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (4/2022) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych