info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 18:55
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

22/02/24 17:38 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
17:31  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (3/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 lutego 2024 roku
15/02/24 17:35 XBS PRO-LOG S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych.
13/02/24 17:08  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (2/2024) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
26/01/24 17:34 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 roku
16:52  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 roku
21/12/23 09:04 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
19/12/23 18:18  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (24/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2023 roku
22/11/23 18:50 XBS PRO-LOG S.A.: Spłata obligacji od XBS Logistics Sp. z o.o.
18:14 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
17:53  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (23/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
21/11/23 15:21 XBS PRO-LOG S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2020 r.
17/11/23 18:54 XBS PRO-LOG S.A.: Negocjacje w przedmiocie pozyskania finansowania dłużnego
13/11/23 19:19 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 listopada 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
08:49  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (22/2023) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 XBS PRO-LOG Spółka akcyjna