info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 15:28
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

12/11/21 13:33  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (12/2021) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
07/11/21 18:24  brak uprawnień XBS Pro-Log chce wypłacić 2,90 zł dywidendy na akcję
06/11/21 14:40 XBS PRO-LOG S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020/2021
14:23 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 grudnia 2021 roku
14:16  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 grudnia 2021 roku
14:00  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (10/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2010/2021 XBS Pro-Log S.A.
05/11/21 15:16  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (9/2021) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 14/2020
28/10/21 08:25  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (8/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/10/21 17:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - XBS Pro-Log
15:00 XBS PRO-LOG S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/10/21 15:19 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/10/21 14:49  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2021) Powołanie Zarządu na nową kadencję
14:24 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/09/21 14:47 XBS PRO-LOG S.A.: ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki
14/09/21 16:30  brak uprawnień XBS Logistics zaprasza do sprzedaży akcji XBS Pro-Log