info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 11:26
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

13/10/21 17:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - XBS Pro-Log
15:00 XBS PRO-LOG S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/10/21 15:19 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/10/21 14:49  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2021) Powołanie Zarządu na nową kadencję
14:24 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/09/21 14:47 XBS PRO-LOG S.A.: ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki
14/09/21 16:30  brak uprawnień XBS Logistics zaprasza do sprzedaży akcji XBS Pro-Log
16:03  brak uprawnień Ogłoszenie przez XBS Logistics SA z siedzibą w Pass oferty zakupu akcji spółki XBS Pro-Log SA z siedzibą w Pruszkowie
02/09/21 11:45 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
24/08/21 21:05 XBS PRO-LOG S.A.: Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej
18/08/21 15:15  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (6/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021
13/08/21 16:06  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (5/2021) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021
16/07/21 09:18  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (4/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021/2022 roku
14/07/21 13:12 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/07/21 15:00 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze