info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 13:58
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

22/10/19 12:34 WORK SERVICE S.A.: Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions
11:47 WORK SERVICE S.A.: Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
21/10/19 14:11  brak uprawnień Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
18/10/19 18:53  brak uprawnień Akcjonariusze Work Service zdecydują 12 listopada ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje
17:16 WORK SERVICE S.A.: Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
17:10 WORK SERVICE S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
15:20 WORK SERVICE S.A.: Appointment of members of the supervisory board
15:13 WORK SERVICE S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
15:02  brak uprawnień NWZ Work Service odstąpiło od głosowania ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje
15:01 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
14:55 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
14:47 WORK SERVICE S.A.: Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
14:40 WORK SERVICE S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
17/10/19 12:34 WORK SERVICE S.A.: Correction of the current report no 75/3019 - Resignation of the supervisory person
12:23 WORK SERVICE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej