info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.12, godz. 17:39
kontakt
WOJAS

Komunikaty

11/04/24 13:14 WOJAS S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.
10/04/24 17:30  brak uprawnień Wojas miał w marcu 30,6 mln zł przychodów; o 20,7 proc. więcej rdr
17:10 WOJAS S.A.: Przychody osiągnięte w marcu 2024 roku
09/04/24 12:41  brak uprawnień Akcjonariusz Wojasa zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji spółki
12:16 WOJAS S.A.: Złożenie przez akcjonariusza Spółki zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki
28/03/24 04:03 WOJAS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
25/03/24 18:03  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - WOJAS
22/03/24 21:12 WOJAS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji spółki WOJAS S.A. w odpowiedzi na wezwanie
21/03/24 23:40 WOJAS S.A.: Zawiadomienie przez Akcjonariusza o nabyciu akcji WOJAS S.A.
22:40 WOJAS S.A.: Transakcja nabycia akcji przez podmiot powiązany
18/03/24 15:46  brak uprawnień W wezwaniu AW Invest na Wojasa zawarto transakcje łącznie na 1,2 mln akcji spółki
15:30  brak uprawnień Komunikat o wynikach do zapisywania się na sprzedaż akcji WOJAS S.A. z siedzibą w NOWYM TARGU
05/03/24 22:27 WOJAS S.A.: Projekty uchwał na NWZ WOJAS SA
18:08  brak uprawnień NWZ Wojasa zdecyduje w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na GPW
17:41 WOJAS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.