info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 06:25
kontakt
WASKO

Komunikaty

22/03/23 15:37  brak uprawnień Wasko ma umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów, o wartości do 17,5 mln zł
15:24 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
10/03/23 16:28 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
02/03/23 17:21  brak uprawnień Spółka zależna Wasko ma kontrakt o wartości max. 39,05 mln zł
16:43 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.
24/02/23 17:10 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/02/23 12:34 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem
20/02/23 18:34 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem
16/02/23 17:04  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Wasko za max. 39,05 mln zł wybrana w przetargu Urzędu Miasta Łodzi
16:52 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A.
30/01/23 14:57 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
26/01/23 08:44 WASKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2023 roku
25/01/23 16:02 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.
30/12/22 10:34 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.
27/12/22 17:14  brak uprawnień Nexera wzywa Wasko do zapłaty łącznie 8,6 mln zł kar umownych