info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 10:35
kontakt
WADEX

Komunikaty

03/06/20 09:26 WADEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2.06.2020 r.
02/06/20 14:11 WADEX S.A.: Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:14 WADEX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2020 roku
12:27  brak uprawnień Wadex wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję
12:15 WADEX S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
29/05/20 10:16  brak uprawnień Akcjonariusz chce, by Wadex wypłacił 0,4 zł dywidendy na akcję
09:10 WADEX S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2020 roku
26/05/20 07:03 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/05/20 11:51 WADEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.05.2020 r.
18/05/20 14:50  brak uprawnień Wadex skupi do 5 proc. akcji własnych za max. 1,24 mln zł
14:40 WADEX S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2020 roku
05/05/20 06:53 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
28/04/20 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/20 14:22  brak uprawnień Wadex planuje skupić do 5 proc. własnych akcji po cenie w przedziale 5-7,5 zł za sztukę
13:40 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.