info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:12
kontakt
VOICETEL

Komunikaty

29/05/20 19:57  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.
15/05/20 20:06  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (9/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
20:04  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (8/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
11/05/20 10:01 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2020
30/04/20 15:44  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (7/2020) Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2020-2021 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2
28/04/20 10:43  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2019
10:02  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019
31/03/20 19:45 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
30/03/20 14:49 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Informacja o dokananiu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
14:47 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
19/03/20 19:10  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (4/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.
17/03/20 17:44 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
14/02/20 18:18  brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
13:38 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
13:36 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki