info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 02:39
kontakt
VOICETEL

Komunikaty

20/09/19 16:22 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (23/2019) Zawarcie Umowy ze Spółką zależną Voicetel Development Sp. z o.o.
16:21 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (22/2019) Zatwierdzenie aktualizacji Strategii Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022
16:20 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (21/2019) Konwersja wierzytelności przysługujących Voicetel Investments Sp. z o.o.
15/08/19 00:03 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (20/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
14/08/19 09:56 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (19/2019) Utrzymanie przez GPW decyzji z Uchwały 583/2019
12/08/19 18:53 brak uprawnień GPW: nałożenie obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę VOICETEL COMMUNICATIONS SA
19/07/19 10:07 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (18/2019) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej
17/07/19 12:08 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
15/07/19 18:03 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (17/2019) Zmiany w składzie Zarządu Voicetel Communications S.A.
16:15 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (16/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
15:50 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
15:40 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (15/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
26/06/19 10:43 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (14/2019) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej Voicetel Communications Spółka Akcyjna
10:38 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (13/2019) Zawieszenie obrotu akcjami
24/06/19 08:24 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.