info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 12:30
kontakt
VIVID

Komunikaty

14/05/20 17:24 VIVID GAMES S.A.: Powiadomienia o objęciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/05/20 18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIVID GAMES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
08:17 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - kwiecień 2020.
12/05/20 16:23 VIVID GAMES S.A.: Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.
07/05/20 13:16 VIVID GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
10:32 VIVID GAMES S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
05/05/20 17:07 VIVID GAMES S.A.: Brak spełnienia świadczeń wynikających z wykupu obligacji serii A.
29/04/20 18:46  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIVID GAMES S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
28/04/20 17:16 VIVID GAMES S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.
09:22  brak uprawnień Vivid Games rozszerza współpracę z QubicGames
23/04/20 16:39 VIVID GAMES S.A.: Informacje dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy.
08:31 VIVID GAMES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
17/04/20 19:02  brak uprawnień GPW: ostatni dzień notowania obligacji serii A (VVD0520) spółki VIVID GAMES S.A
08:17  brak uprawnień Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym
07:11 VIVID GAMES S.A.: Decyzja o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.