info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.28, godz. 00:31
kontakt
VISTAL

Komunikaty

27/09/23 17:09 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/23 13:38 VISTAL GDYNIA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2023r.
22/09/23 22:19 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.
21/09/23 21:32 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
14/09/23 20:56 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
12/09/23 17:14  brak uprawnień GPW: sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
08/09/23 20:50  brak uprawnień Vistal Gdynia złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości
20:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.
20:17 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
09/08/23 19:14 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
28/07/23 19:57 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
18/07/23 19:50 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
11/07/23 17:29 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
05/07/23 21:02 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
20:53 VISTAL GDYNIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.