info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 07:21
kontakt
VISTAL

Komunikaty

27/11/20 17:15 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/20 17:16 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/20 12:49  brak uprawnień PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wykupu dwóch weksli
09:16 VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP
28/07/20 12:33 VISTAL GDYNIA S.A.: Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.
26/06/20 16:33 VISTAL GDYNIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
16:23 VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
25/06/20 12:46 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie bezwarunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
05/06/20 13:28 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu
03/06/20 12:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
29/05/20 17:24 VISTAL GDYNIA S.A.: Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 26 czerwca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17:15 VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17:10 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/20 10:34 VISTAL GDYNIA S.A.: Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż nieruchomości
30/04/20 18:48 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego