info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 20:41
kontakt
VIGO

Komunikaty

07/07/20 08:13  brak uprawnień Przychody Vigo System wzrosły w II kw. o 64,5 proc. rdr do 13,9 mln zł
08:01 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2020 roku.
25/06/20 17:08 VIGO SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16:55 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 25 czerwca 2020 roku
23/06/20 13:34 VIGO SYSTEM S.A.: Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącej - aktualizacja informacji
22/06/20 12:36 VIGO SYSTEM S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
09/06/20 15:52 VIGO SYSTEM S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
01/06/20 12:28 VIGO SYSTEM S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku.
29/05/20 12:13 VIGO SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku
11:09 VIGO SYSTEM S.A.: UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019 I WYPŁATY DYWIDENDY
25/05/20 15:57 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
15:45 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
22/05/20 17:51 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy
21/05/20 13:47 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
11/05/20 08:23 VIGO SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy znaczącej