info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.15, godz. 23:21
kontakt
VIDIS

Komunikaty

11/07/24 15:29 brak uprawnień VIDIS SA (9/2024) Ustalenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A.
10/06/24 14:35 VIDIS S.A.: Informacja dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę portfelową Avilux Verwaltungs GmbH.
04/06/24 17:08 VIDIS S.A.: Informacja dotycząca złożenia przez spółkę celową wniosku o ogłoszenie upadłości
14/05/24 15:52 brak uprawnień VIDIS SA (8/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
15:51 brak uprawnień VIDIS SA (7/2024) Ponowna korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (IV kwartał roku obrotowego 2022/2023)
15:49 brak uprawnień VIDIS SA (6/2024) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.( II kwartał roku obrotowego 2023/2024)
15/04/24 16:09 brak uprawnień VIDIS SA (5/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/02/24 23:33 brak uprawnień VIDIS SA (4/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.
23:31 brak uprawnień VIDIS SA (3/2024) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024
23:29 brak uprawnień VIDIS SA (2/2024) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023
01/02/24 18:18 brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1361/2023 Zarządu Giełdy z dnia 14 grudnia 2023 r.
10/01/24 15:54 brak uprawnień VIDIS SA (1/2024) Korekta jednostkowego raportu rocznego VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 opublikowanego w dniu 30 listopada 2023 r.
29/12/23 14:20 brak uprawnień VIDIS SA (13/2023) Informacja o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
14:19 brak uprawnień VIDIS SA (12/2023) Informacja o nałożeniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kary pieniężnej na Emitenta
14/12/23 18:17 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę VIDIS S.A.