info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 08:11
kontakt
VABUN

Komunikaty

10/08/20 22:26  brak uprawnień VABUN SA (13/2020) Raport okresowy Vabun S.A. za II kwartał 2020 roku
07/08/20 14:50  brak uprawnień VABUN SA (12/2020) Wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania raportu okresowego za II kwartał 2020 r.
12:46  brak uprawnień VABUN SA (11/2020) Odwołanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
05/08/20 14:53  brak uprawnień VABUN SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VABUN S.A. wraz z projektami uchwał
31/07/20 20:40  brak uprawnień VABUN SA (9/2020) Raport roczny za 2019 rok obrotowy
30/07/20 15:39  brak uprawnień VABUN SA (8/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
04/07/20 19:20  brak uprawnień VABUN SA (7/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
18/06/20 12:59 VABUN S.A.: Zawarcie ramowej umowy współpracy i zachowania poufności
05/06/20 18:13  brak uprawnień VABUN SA (6/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
27/05/20 17:01  brak uprawnień VABUN SA (5/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15/05/20 21:19  brak uprawnień VABUN SA (4/2020) Raport okresowy Vabun S.A. za I kwartał 2020 roku
30/04/20 14:39 VABUN S.A.: Zawarcie umowy ze spółką powiązaną
17/04/20 15:11 VABUN S.A.: Powiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki
14/04/20 12:07 VABUN S.A.: Zawarcie umowy ze spółką powiązaną
12/04/20 22:06 VABUN S.A.: Powiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki