info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 12:20
kontakt
UNITED

Komunikaty

27/05/20 15:06 brak uprawnień UNITED SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.
15/05/20 18:01 brak uprawnień UNITED SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.
20/03/20 21:20 brak uprawnień UNITED SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A.
21:11 brak uprawnień UNITED SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok.
30/01/20 17:28 brak uprawnień UNITED SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów w 2020 roku.
14/11/19 14:53 brak uprawnień UNITED SA (13/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
04/10/19 19:36 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki UNITED SA na rynku NewConnect
26/09/19 20:02 brak uprawnień UNITED SA (12/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
14/08/19 15:59 brak uprawnień UNITED SA (11/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za II kwartał 2019 r.
08/07/19 18:23 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki po przerwie, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r.
18:17 brak uprawnień UNITED SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ United S.A. po przerwie w dniu 8.07.2019 r.
27/06/19 14:32 brak uprawnień UNITED SA (9/2019) Informacje dotyczące ZWZ Spółki po przerwie wyznaczonego na 8.07.2019 r.
24/06/19 13:17 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
13/06/19 18:08 brak uprawnień UNITED SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
07/06/19 21:04 brak uprawnień UNITED SA (7/2019) Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.