info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 13:26
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

25/01/23 14:54 UNIMOT S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
14/01/23 10:47  brak uprawnień Branża ocenia, że możliwe są zawirowania na rynku z powodu embarga na paliwa z Rosji
09/01/23 14:19  brak uprawnień Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion (opis)
14:00  brak uprawnień Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion
13:48 UNIMOT S.A.: Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
30/12/22 15:10  brak uprawnień Unimot nie opublikuje prognozy skorygowanej EBITDA na 2023 rok
14:51 UNIMOT S.A.: Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
29/12/22 14:36  brak uprawnień Umieszczenie RG w wykazie podmiotów o szczególnej ochronie związane z możliwością niekontrolowanego zbycia udziałów
14:06  brak uprawnień Rafineria Gdańska i Unimot w wykazie podmiotów podlegających szczególnej ochronie (opis)
14:01  brak uprawnień Rafineria Gdańska i Unimot znajdą się w wykazie podmiotów podlegających szczególnej ochronie
21/12/22 22:19  brak uprawnień Spółka Unimotu ma aneks do umowy kredytowej dot. finansowania nabycia akcji Lotos Terminale
20:30 UNIMOT S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
12:39  brak uprawnień Trigon rekomenduje kupowanie akcji Unimotu; cena docelowa 111,2 zł
09/12/22 16:02 UNIMOT S.A.: Ustalenie nowego terminu wyłączności prowadzenia negocjacji i zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100 proc. udziałów w Olavion sp. z o.o.
01/12/22 11:29 UNIMOT S.A.: Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie