info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 02:41
kontakt
UNIMA

Komunikaty

20/10/20 10:37 UNIMA 2000 S.A: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/10/20 10:29 UNIMA 2000 S.A: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
23/09/20 17:07 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:29 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
22/09/20 10:42 UNIMA 2000 S.A: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09/09/20 13:48 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
08/09/20 16:31 UNIMA 2000 S.A: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19/08/20 14:51 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
14:49 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r.
18/08/20 17:53  brak uprawnień Unima 2000 wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję
17:48 UNIMA 2000 S.A: Wypłata dywidendy
17:44 UNIMA 2000 S.A: Powołanie osób nadzorujących
17/08/20 15:11 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
17/07/20 14:31 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:07  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (1/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA