info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 07:10
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

16/07/24 10:38  brak uprawnień Ultimate Games zawarł umowę z Playworks Partners LLC dot. stworzenia i wydania gry wędkarskiej
10:12 ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie istotnej umowy wydawniczej
30/06/24 22:13 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
21/06/24 11:20  brak uprawnień Ultimate Games sprzedał akcje w spółkach NPC Games, Ultimate Games Mobile i Grande Games
11:11 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
14/06/24 17:05 ULTIMATE GAMES S.A.: Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
11/06/24 18:38 ULTIMATE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.
18:28 ULTIMATE GAMES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.
17:57  brak uprawnień Ultimate Games wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku z '23
17:45 ULTIMATE GAMES S.A.: Wypłata dywidendy
17:37 ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki
10/06/24 16:12 ULTIMATE GAMES S.A.: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki
15:49 ULTIMATE GAMES S.A.: Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/05/24 10:42 ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
17/05/24 00:50 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego