info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 04:21
kontakt
ULMA

Komunikaty

14/05/20 00:45 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 13:13 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.
13:11  brak uprawnień Ulma wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję
13:07 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:05 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
28/04/20 13:46 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
15/04/20 17:21  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I kw. na 3,95 mln zł, spadek o 49 proc. rok do roku
17:00 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.
09/04/20 16:19  brak uprawnień Przychody Ulmy Construccion w I półroczu mogą spaść o 20 proc. rdr - szacunki
15:50 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki przychodów oraz aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii COVID-19 na sytuację Emitenta oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.
06/04/20 17:41 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019
31/03/20 17:14 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2019
14:52  brak uprawnień Ulma chce wypłacić 2,6 zł dywidendy na akcję
14:42 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
24/03/20 07:36  brak uprawnień Ulma Construccion miała w 2019 r. 46,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami