info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 03:41
kontakt
ULMA

Komunikaty

19/05/23 00:16 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 15:00 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 17 maja 2023 roku.
14:59 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
14:57 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 17 maja 2023 roku.
28/04/23 13:52 ULMA Construccion SA: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 maja 2023.
20/04/23 15:38 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
19/04/23 13:34  brak uprawnień Ulma Construccion Polska dostrzega potencjał w segmencie budownictwa inżynieryjnego
17/04/23 15:01  brak uprawnień Ulma szacuje skonsolidowaną stratę netto za pierwszy kwartał '23 na 744 tys. zł
14:40 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2023 roku.
13/04/23 14:22  brak uprawnień Ulma planuje wypłacić 3,81 zł dywidendy na akcję
14:18 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.
14:09 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy.
06/04/23 02:01 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
01:27 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
30/01/23 14:19 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku