info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 09:31
kontakt
ULMA

Komunikaty

30/01/23 14:19 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
27/01/23 16:21  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w '22 na 14,5 mln zł
16:04 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 4 kwartały 2022 r.
15:57 ULMA Construccion SA: Aktualizacja informacji dotyczącej wpływu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na sytuację Spółki zależnej Emitenta.
22/11/22 17:14 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/10/22 16:27  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto za pierwsze trzy kwartały '22 na 5,9 mln zł, spadek o 63,3 proc. rdr
15:32 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2022 r.
15/09/22 01:53 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 13:31 ULMA Construccion SA: Zawarcie znaczącej umowy.
18/07/22 16:05  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 1,75 mln zł
15:45 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2022 r.
05/07/22 15:23 ULMA Construccion SA: Sprawy dotyczące finansowania działalności oraz zawarcia aneksu do znaczącej umowy
21/06/22 16:25 ULMA Construccion SA: Odwołanie i ustanowienie prokurenta w Spółce.
17/05/22 01:48 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 14:15 ULMA Construccion SA: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz składu Komitetu Audytu Spółki.