info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 23:53
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

27/10/20 15:33 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.
23/10/20 16:42 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.
16/10/20 15:33  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (16/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
15/10/20 13:44 ARTP S.A.: Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
11:42 ARTP S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/10/20 16:08  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (15/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
24/09/20 08:24 ARTP S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10/09/20 20:47 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.
27/08/20 15:22 ARTP S.A.: Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
21/08/20 13:43 ARTP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
20/08/20 15:30  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (14/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:22  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (13/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13/08/20 18:18  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (12/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 17:21 ARTP S.A.: Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy
04/08/20 11:26 ARTP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego