info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.22, godz. 06:17
kontakt
TXM

Komunikaty

12/07/19 18:53  brak uprawnień GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki TXM SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
11/07/19 12:19 TXM S.A.: Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości - sprawy z ostrożnościowego wniosku Spółki
05/07/19 10:04  brak uprawnień Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i okres I-VI 2019 r. (tabela)
07:14 TXM S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy TXM w czerwcu 2019
02/07/19 07:00 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
26/06/19 18:32 TXM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 26 czerwca 2019 roku
17/06/19 07:15  brak uprawnień TXM zakończył działalności na rynku słowackim
06:00 TXM S.A.: Zakończenie działalności Grupy TXM na rynku słowackim
10/06/19 14:00  brak uprawnień Plan restrukturyzacji TXM zakłada m.in. zamknięcie ok. 80 sklepów w Polsce (opis)
11:41  brak uprawnień TXM chce przeprowadzić głęboką restrukturyzację; planuje m.in. zamknięcie ok. 80 sklepów w Polsce
09:13 TXM S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy TXM za maj 2019
31/05/19 23:34 TXM S.A.: TXM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:41 TXM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z bankami finansującymi o utrzymaniu status quo
30/05/19 20:28 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
20:02 TXM S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu