info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 17:30
kontakt
TRINITY

Komunikaty

01/06/23 19:40 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
19:35 GRUPA TRINITY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
13/05/23 16:35 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
20/03/23 10:35 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (3/2023) Raport roczny za rok 2022
09/03/23 17:01 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
09/01/23 11:42 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
11/11/22 20:06 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/11/22 13:11 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (14/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
02/09/22 11:45 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (13/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
16/08/22 22:48 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
11/08/22 19:26 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
18:42 GRUPA TRINITY S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia negocjacji z Personnel Service S.A.
30/06/22 23:39 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z Personnel Service S.A.
09:07 GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 23:27 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej