info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 15:42
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

20/11/20 17:28  brak uprawnień PKN Orlen kupi spółkę OTP za około 89 mln zł
15:21 TRANS POLONIA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki OTP sp. z o.o.
18/11/20 11:13 TRANS POLONIA S.A.: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2020 roku
07/10/20 16:42 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
16:38 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.
30/09/20 12:26 TRANS POLONIA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
23/09/20 06:44 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/20 15:27 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
14:50  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
14:44 TRANS POLONIA S.A.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
14:43 TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
13/08/20 23:03 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
10/08/20 15:42 TRANS POLONIA S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
31/07/20 10:56  brak uprawnień Trans Polonia chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
10:54 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.08.2020 r. wraz z projektami uchwał