info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.15, godz. 16:05
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

10/06/21 16:55  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję
16:49 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. oraz treść podjętych uchwał
16:44 TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
08/06/21 17:26 TRANS POLONIA S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.
01/06/21 17:01 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/05/21 07:02 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 15:46 TRANS POLONIA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku
19/05/21 20:15 TRANS POLONIA S.A.: Zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgłoszone przez akcjonariusza
14:43 TRANS POLONIA S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
30/04/21 16:01 TRANS POLONIA S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o Ofercie
29/04/21 17:04 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/04/21 18:15 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką zależną a akcjonariuszem
18:10 TRANS POLONIA S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
18:04 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
17:50  brak uprawnień Trans Polonia chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję