info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 00:16
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

11/10/19 23:14 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami oraz zawarcie umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa
16:21  brak uprawnień Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej za 398,3 mln zł
16:11 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
01:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
10/10/19 22:27 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii B oraz akcji serii C
19:31  brak uprawnień Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 349,2 mln zł netto
19:10 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
13:25 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu
08/10/19 07:22  brak uprawnień Emisja Trakcji wyniesie 24.771.519 akcji imiennych serii C
07/10/19 23:57 TRAKCJA PRKiI S.A.: Ustalenie przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcie aneksu do umowy o plasowanie
04/10/19 08:35  brak uprawnień Trakcja rozpoczyna ofertę prywatną; budowa księgi popytu potrwa do 7 X
08:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C akcji oraz zawarcie przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C
01:01 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej
01/10/19 20:19 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o realizacji umowy sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesieniu praw i obowiązków