info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 12:40
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

12/07/19 15:08  brak uprawnień Akcjonariusze Trakcji 9 VIII zdecydują o dwóch emisjach akcji
14:45 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
14:44 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
14:42 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2019 r
04/07/19 15:51  brak uprawnień Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej Stargard - Szczecin Dąbie za 561 mln zł netto
15:35 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
02/07/19 17:40 TRAKCJA PRKiI S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy Spółki udzielone w trybie art. 428 § 5 KSH
28/06/19 15:56 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
15:45 TRAKCJA PRKiI S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy
27/06/19 22:16 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami
26/06/19 21:45 TRAKCJA PRKiI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza Spółki w sprawie zamiaru zgłoszenia żądania przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18:38 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia
18:23 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy pożyczki dotyczącej finansowania pomostowego
17:10 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego - korekta raportu
24/06/19 17:04 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego