info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 09:10
kontakt
TOYA

Komunikaty

02/07/24 13:27 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
28/06/24 18:34  brak uprawnień DEMOLISH GAMES SA (10/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2024 r.
26/06/24 21:05 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 26 czerwca 2024 r.
20:17 TOYA S.A.: Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
19:56 TOYA S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
19:43 TOYA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
29/05/24 11:40 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2024 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
10:43 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2024r.
28/05/24 18:51  brak uprawnień Akcjonariusz Toya chce utworzenia 100 mln zł kapitału rezerwowego na buyback
18:34 TOYA S.A.: Wniosek Akcjonariusza o uwzględnienie punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
18:19 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023.
20/05/24 17:56 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
10/05/24 17:53 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/04/24 15:53  brak uprawnień Noble Securities podwyższa wycenę akcji Toya do 11,5 zł
29/03/24 10:43 TOYA S.A.: Udzielenie poręczenia za zobowiązania YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.