info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 01:05
kontakt
TOYA

Komunikaty

11/05/21 16:52 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:31 TOYA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
07/05/21 17:22 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/21 14:19 TOYA S.A.: Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent lub Jednostka Dominująca") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.
10:43 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
08/04/21 20:22 TOYA S.A.: TOYA S.A.
20:15 TOYA S.A.: TOYA S.A.
19/03/21 15:28 TOYA S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych
15:18 TOYA S.A.: Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent lub Jednostka Dominująca") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r.
18/03/21 17:43 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
11/03/21 19:57 TOYA S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
21/01/21 08:34 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2021
11/12/20 13:44 TOYA S.A.: Aneks z dnia 11 grudnia 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
13/11/20 14:22 TOYA S.A.: Wypłata dywidendy
12/11/20 15:23 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji