info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 18:58
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

01/03/24 12:40 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach
29/02/24 22:26 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
19:42 TOWER INVESTMENTS S.A.: Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
28/02/24 13:35 TOWER INVESTMENTS S.A.: Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem
02/02/24 13:08 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12:46  brak uprawnień Zarząd Tower Investments zwołał NWZ ws. emisji nie więcej niż 2 mln nowych akcji
12:36 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
30/01/24 21:02 TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
26/01/24 18:16 TOWER INVESTMENTS S.A.: Asymilacja akcji serii A Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym
25/01/24 20:30 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
24/01/24 18:27 TOWER INVESTMENTS S.A.: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW akcji serii A Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym.
18:11  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A.
09/01/24 10:00  brak uprawnień Tower Investments rozpoczął przegląd opcji strategicznych; rozważa pozyskanie inwestora
09:49 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
08/12/23 14:20 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii A, C, D Emitenta