info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 14:49
kontakt
TORPOL

Komunikaty

29/05/20 10:15 TORPOL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku
10:05 TORPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku
22/05/20 17:17 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:50 TORPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych
21/05/20 07:21  brak uprawnień Torpol planuje wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję
20/05/20 20:13 TORPOL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2019 rok i wypłaty dywidendy
14/05/20 22:04  brak uprawnień Grupa Torpol miała w I kwartale 7,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
21:47 TORPOL S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 roku
30/04/20 17:25 TORPOL S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.
24/04/20 17:07 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. pożyczki udzielonej przez TF Silesia sp. z o.o.
26/03/20 10:11  brak uprawnień Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa
24/03/20 12:08 TORPOL S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
20/03/20 13:49 TORPOL S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
18/03/20 14:50  brak uprawnień Marża brutto Torpolu w '20 może być wyższa rdr; dywidenda uzależniona od rozwoju pandemii
17/03/20 07:55 TORPOL S.A.: Możliwy wpływ epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej TORPOL