info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 11:16
kontakt
TESGAS

Komunikaty

19/11/21 08:26 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/21 14:55 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
22/10/21 13:26 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
11/10/21 18:39 TESGAS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach
14/09/21 15:11 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
31/08/21 11:19 TESGAS S.A.: Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej
13/08/21 14:36 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
08:26 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/21 12:02 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2021
30/07/21 16:25 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29/07/21 12:13  brak uprawnień TESGAS SA (1/2021) Tesgas Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 18:27 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
18:14 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
13/07/21 13:20 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
16/06/21 15:15 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 14 lipca 2021 roku