info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.14, godz. 23:14
kontakt
TESGAS

Komunikaty

22/11/19 13:52 TESGAS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia akcji TESGAS S.A..
15/11/19 08:01 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 14:40 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
04/10/19 20:28 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
08:54 TESGAS S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.
06/09/19 15:55 TESGAS S.A.: Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/08/19 07:42 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 15:33 TESGAS S.A.: Informacja o podpisaniu umów kredytowych
24/07/19 15:30 TESGAS S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
19/07/19 14:16 TESGAS S.A.: Korekta powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18/07/19 11:55 TESGAS S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/07/19 13:13 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
27/06/19 11:19 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
09:56 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
08:51 TESGAS S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego 14/2019 z dnia 26 czerwca 2019