info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.22, godz. 06:17
kontakt
TESGAS

Komunikaty

19/07/19 14:16 TESGAS S.A.: Korekta powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18/07/19 11:55 TESGAS S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/07/19 13:13 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
27/06/19 11:19 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
09:56 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
08:51 TESGAS S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego 14/2019 z dnia 26 czerwca 2019
26/06/19 22:44 TESGAS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
21/06/19 14:31 TESGAS S.A.: Kandydatury na członka Rady Nadzorczej
31/05/19 15:17 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
15:08 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
17/05/19 16:41 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.
09:52  brak uprawnień Portfel zamówień Tesgasu na 2019-20 wynosi 123 mln zł
08:29 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/19 10:22 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ROVER ALCISA SA
04/04/19 08:30 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.