info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 13:37
kontakt
TERMOEXP

Komunikaty

29/05/24 17:46 TERMOEXPERT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał.
17:32 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał.
15:56 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (6/2024) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023
15/05/24 09:24 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (5/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
08/04/24 14:06 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.
23/02/24 12:52 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (3/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Emitenta.
14/02/24 16:09 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów
16:00 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za IV Q 2023 r.
12/01/24 13:39 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 16:29 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (9/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023r.
26/10/23 12:30 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów
14/08/23 13:04 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (8/2023) Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Termoexpert Spółka Akcyjna
30/06/23 16:03 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (7/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
15:50 brak uprawnień TERMOEXPERT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku.
15:09 TERMOEXPERT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku