info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 09:38
kontakt
TAXNET

Komunikaty

10/11/21 09:23  brak uprawnień TAX-NET SA (12/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
13/08/21 10:06  brak uprawnień TAX-NET SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
25/06/21 12:43 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
12:25  brak uprawnień TAX-NET SA (10/2021) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
12:14  brak uprawnień TAX-NET SA (9/2021) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
12:06  brak uprawnień TAX-NET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:05 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17/06/21 13:19 TAX-NET S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy - korekta raportu
07/06/21 13:09  brak uprawnień TAX-NET SA (7/2021) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
27/05/21 12:58  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
12:51 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
12:45 TAX-NET S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok
26/05/21 13:05  brak uprawnień TAX-NET SA (5/2021) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2020
14/05/21 12:18  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
16/02/21 14:19  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2021) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku