info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.28, godz. 22:35
kontakt
TAMEX

Komunikaty

14/12/22 14:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
09/12/22 15:09  brak uprawnień Tamex zrealizuje budowę stadionu o wartości 10 mln zł w Chełmie
14:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
06/12/22 12:27  brak uprawnień Wybrano ofertę Tamex na modernizację stadionu OSIR w Golubiu-Dobrzyniu za 12,4 mln zł brutto
12:10 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
01/12/22 11:12  brak uprawnień TAMEX SA (10/2022) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok
29/11/22 15:12 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
14/11/22 15:45  brak uprawnień TAMEX SA (9/2022) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2022 r.
09/11/22 17:25 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2022 roku
03/11/22 16:36 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Unieważnienie wyboru oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
31/10/22 16:01 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
27/10/22 10:38 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
26/10/22 15:10 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
14/10/22 14:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
12/10/22 14:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę