info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 20:37
kontakt
TAMEX

Komunikaty

21/03/23 16:10  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (3/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2022 rok
16:02  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (2/2023) Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2022 rok
08/03/23 14:22 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
06/03/23 16:08 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
03/03/23 13:26  brak uprawnień Tamex ma umowę o wartości 24,5 mln zł na rozbudowę stadionu w Bolesławcu
13:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
24/02/23 12:30 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
06/02/23 16:21  brak uprawnień Oferta Tameksu wybrana w przetargu na modernizację i rozbudowę stadionu w Bolesławcu
16:15 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
31/01/23 11:34  brak uprawnień TAMEX SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
14/12/22 14:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
09/12/22 15:09  brak uprawnień Tamex zrealizuje budowę stadionu o wartości 10 mln zł w Chełmie
14:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
06/12/22 12:27  brak uprawnień Wybrano ofertę Tamex na modernizację stadionu OSIR w Golubiu-Dobrzyniu za 12,4 mln zł brutto
12:10 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.