info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 12:14
kontakt
TAMEX

Komunikaty

29/02/24 14:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z "NOVA SPORT" sp. z o.o.
14/02/24 16:01  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (2/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z "NOVA SPORT" sp. z o.o.
30/01/24 15:09  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
17/01/24 14:43 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
02/01/24 15:10 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
05/12/23 16:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
27/11/23 14:50 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
14:45 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu umowy na roboty budowlane
23/11/23 09:27  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (15/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/11/23 16:14  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (14/2023) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2023 r.
08/11/23 16:33  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (13/2023) Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu 11/2023)
06/11/23 14:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu umowy na roboty budowlane
02/11/23 21:06  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (12/2023) Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu 11/2023)