info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 11:37
kontakt
TAMEX

Komunikaty

26/11/20 15:35 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
11:24  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (10/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
16/11/20 15:12  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku
10/11/20 14:58 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
09/11/20 10:28 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku
29/10/20 11:16 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
20/10/20 12:17 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
09/10/20 16:42 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
24/09/20 16:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
09/09/20 14:54 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13/08/20 12:09  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (8/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
07/08/20 11:06 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
06/08/20 15:51 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
29/07/20 16:43 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
21/07/20 16:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane