info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 11:30
kontakt
TALEX

Komunikaty

05/08/19 15:53 TALEX: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.
15/07/19 14:38 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
18/06/19 12:22 TALEX: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
30/05/19 07:13 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/05/19 12:31  brak uprawnień TALEX SA (3/2019) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12:18 TALEX: Wypłata dywidendy
12:13  brak uprawnień Talex wypłaci 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 rok
12:08 TALEX: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 23 maja 2019 r.
11:32 TALEX: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
26/04/19 10:28  brak uprawnień TALEX SA (2/2019) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
09:58  brak uprawnień Talex chce wypłacić 1,30 zł dywidendy na akcję za 2018 rok
09:42 TALEX: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2019 r.
09:35 TALEX: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2019 r.
25/04/19 21:51  brak uprawnień TALEX SA (1/2019) Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
21:21 TALEX: TALEX formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową