info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 13:40
kontakt
TALEX

Komunikaty

22/05/20 07:14 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/05/20 14:28 TALEX: Zawarcie umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
20/05/20 08:00 TALEX: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q1)
19/05/20 14:52  brak uprawnień Talex może skupić akcje własne za max. 6 mln zł i wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję
14:27 TALEX: Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r.
14/05/20 09:42  brak uprawnień TALEX SA (2/2020) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
09:08 TALEX: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.
08:35 TALEX: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.
07:57  brak uprawnień TALEX SA (1/2020) Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku
13/05/20 11:21 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
20/04/20 07:02 TALEX: TALEX formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/04/20 16:22 TALEX: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
17/03/20 15:56 TALEX: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
03/03/20 14:50 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
16/01/20 15:47 TALEX: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020