info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.28, godz. 04:38
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

07/03/23 09:18  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.
09/01/23 12:13  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
18/11/22 20:40 SYNERGA.fund S.A.: Rejestracja akcji serii B w depozycie papierów wartościowych
03/11/22 17:13  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (9/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
12:53  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (8/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
02/11/22 20:43 SYNERGA.fund S.A.: Otrzymanie informacji o zakończeniu postępowania dla zaległości podatkowej
26/09/22 17:02 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
02/08/22 20:07 SYNERGA.fund S.A.: Otrzymanie informacji o możliwej egzekucji istotnej zaległości podatkowej
01/08/22 19:40  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (7/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
23/06/22 14:50 SYNERGA.fund S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
14:45  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (6/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:43  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (5/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 r.
24/05/22 15:45  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
15:41 SYNERGA.fund S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
01/05/22 18:24  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.