info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 23:59
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

20/11/20 09:33 SYNERGA.fund S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
04/11/20 00:30 SYNERGA.fund S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
03/11/20 18:57  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
08:55 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie umowy ramowej o współpracy dot. terapii stwardnienia rozsianego (SM) przez Ongeno
21/10/20 19:48  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (10/2020) Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 100 akcji i zmian w Statucie Spółki
15/10/20 13:20 SYNERGA.fund S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 15:10 SYNERGA.fund S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
16/09/20 23:39  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (9/2020) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały ZWZ z dn. 28 czerwca 2019 r.
05:20 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet
04:55 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
11/08/20 12:36 SYNERGA.fund S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09:21  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 r.
10/08/20 23:56  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
03/08/20 18:17  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (6/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
13/07/20 22:21  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r.