info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 19:51
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

19/09/19 13:25 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
13/08/19 14:51 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
09/08/19 07:42 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/08/19 12:12  brak uprawnień Oferty Synektika o wartości 11,1 mln zł najkorzystniejsze w trzech przetargach PCZ w Otwocku
11:49 SYNEKTIK S.A.: Informacja o wygranym przetargu
03/07/19 16:28 SYNEKTIK S.A.: Raport z zakończenia II fazy badań klinicznych kardioznacznika
28/06/19 17:41  brak uprawnień Synektik zastąpi ABC Data w indeksie sWIG80
26/06/19 14:57 SYNEKTIK S.A.: Zawarcie umowy refinansowania kredytu inwestycyjnego
25/06/19 15:59 SYNEKTIK S.A.: Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 / KOREKTA
15:29 SYNEKTIK S.A.: Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020
19/06/19 07:09 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/06/19 09:30 SYNEKTIK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
31/05/19 16:10 SYNEKTIK S.A.: Raport z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 przekazany do Komisji Europejskiej
07:17 SYNEKTIK S.A.: Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe
07:16 SYNEKTIK S.A.: Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe