info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 02:32
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

14/08/19 09:21  brak uprawnień Sygnity ma po trzech kw. roku finansowego '18/'19 30,9 mln zł EBITDA; backlog wynosi 260 mln zł
07:48 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/08/19 19:04 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2019 roku
30/07/19 16:16 SYGNITY: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
15:37  brak uprawnień Akcjonariusze odwołali szefa rady nadzorczej Sygnity
15:22 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku
29/07/19 16:30  brak uprawnień Sygnity podpisało umowę z MRPiPS o wartości maksymalnie 37 mln zł
16:17 SYGNITY: Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13:36 SYGNITY: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
26/07/19 12:23  brak uprawnień NN OFE chce odwołania szefa rady nadzorczej Sygnity
10:26 SYGNITY: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.
25/07/19 15:38 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
22/07/19 17:56 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
12/07/19 20:22 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/07/19 16:26 SYGNITY: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku