info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 12:28
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

13/07/21 10:08 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
07/07/21 19:02  brak uprawnień Sygnity ma umowę ze Skarbem Państwa o wartości do 14,1 mln zł brutto
18:54 SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
29/06/21 12:11 SYGNITY: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
25/06/21 11:03 SYGNITY: Informacja nt. zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej
18/06/21 15:11 SYGNITY: Informacja nt. emisji obligacji
16/06/21 22:59  brak uprawnień Sygnity zwiększa wyniki po pierwszym półroczu 2020/21 również dzięki rozwiązaniu rezerw
20:28 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11:11 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej przez spółkę zależną ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów
14/06/21 20:46  brak uprawnień Sygnity wyemituje obligacje, aby spłacić umowę restrukturyzacyjną
20:18 SYGNITY: Informacja nt. planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej wiążącej Spółkę od 2018 roku oraz uzyskania finasowania poprzez emisję nowych obligacji
06/05/21 19:06 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku
30/04/21 18:52  brak uprawnień ZWZ Sygnity zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego pod wypłatę dywidend
18:23 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku
12/04/21 17:33 SYGNITY: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze